Obywatelska inicjatywa referendalna w Puławach

12.07.2021: Informacja o rozpoczęciu procedury referendalnej

KARTA DO ZBIÓRKI PODPISÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA

Od trzydziestu lat mamy do czynienia w Polsce z odrodzeniem samorządności, której podstawowym założeniem było dopuszczenie społeczności lokalnych do samodzielnego zarządzania lokalnymi sprawami. Idea umiera. Władze centralne systemowo, krok po kroku przechodzą do kolejnych etapów marginalizacji samorządów.

Polityka rządu polegająca na pozbawianiu miast dochodu przy stałym nakładaniu nowych obowiązków sprawia, że są one dewastowane finansowo i zmuszane do pozostawania na łasce centralnego budżetu. Sytuacja ta służy destabilizacji, ograniczeniu kompetencji i upartyjnieniu. Słowo „niezależność” w różnych formach i odmianach staje się bolącym problemem. Sytuacja nie jest beznadziejna. Mogą się jej jednak przeciwstawić tylko mocne instytucje samorządowe mające silne poparcie mieszkańców i tym mieszkańcom służące. Jeżeli skupiają się one głównie na wewnętrznych, jałowych sporach stają się podatnym narzędziem w rękach władz centralnych a wspieranie przez nie wprost obecnej polityki jest szczególnie niebezpieczne.

Referendalną inicjatywą dotyczącą możliwości odwołania Rady Miasta jeszcze przed zakończeniem jej kadencji pragniemy dać możliwość Puławianom zadecydowania o kierunku i kształcie zarządzania obszarem szczególnie nam bliskim. Nie czekajmy biernie obserwując przyspieszający rozkład. Zaprotestujmy przeciw pomijaniu naszego zdania w lokalnych decyzjach.